กระดาษแว็กซ์ ผ้าแว็กซ์

กระดาษแว็กซ์จำกัดขน มีทั้งแบบแผ่น และแบบม้วนใหญ่ ตัวกระดาษแว๊กซ์เหนียว ใช้แล้วไม่ระคายผิว จำกัดขนส่วนเกินได้ง่ายดาย

Showing all 21 results

Filters: