Cuticle Oil ออยล์บำรุงขอบเล็บ

Cuticle Oil น้ำมันบำรุงขอบเล็บ

Showing all 11 results

Filters:
 • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ 15ml.

  Cuticle Oil
  • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ
  • เพิ่มความชุ่มชื้น
  • ลดการตึงรั้งของเล็บ จากการต่อเล็บ
  50.00฿ Add to cart
 • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ 15ml. โปรฯ 12 ขวด

  Cuticle Oil
  • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ
  • เพิ่มความชุ่มชื้น
  • ลดการตึงรั้งของเล็บ จากการต่อเล็บ
  600.00฿ 350.00฿ Add to cart
 • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ 15ml. โปรฯ 3 ขวด

  Cuticle Oil
  • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ
  • เพิ่มความชุ่มชื้น
  • ลดการตึงรั้งของเล็บ จากการต่อเล็บ
  150.00฿ 120.00฿ Add to cart
 • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ 15ml. โปรฯ 6 ขวด

  Cuticle Oil
  • น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ
  • เพิ่มความชุ่มชื้น
  • ลดการตึงรั้งของเล็บ จากการต่อเล็บ
  300.00฿ 200.00฿ Add to cart
 • ออยล์บำรุงเล็บแบบปากกา กลิ่นกุหลาบ

  น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ แบบแท่งมีปลายพู่กันใช้งานง่าย ใช้ทาขอบเล็บบำรุงผิว ช่วยให้จมูกเล็บนุ่มขึ้นไม่แข็ง  มีวิตามิน B-5 ช่วยบำรุงเล็บ วิธีใช้  ใช้ด้านที่เป็นแปรงทาบนขอบเล็บบางๆ แล้วนวดเบาๆ ใช้ได้หลายครั้ง ปลายอีกด้านของแปรง จะบิดเพื่อดันน้ำมันออกมาได้  
  35.00฿ Add to cart
 • ออยล์บำรุงเล็บแบบปากกา กลิ่นมะลิ

  น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ แบบแท่งมีปลายพู่กันใช้งานง่าย ใช้ทาขอบเล็บบำรุงผิว ช่วยให้จมูกเล็บนุ่มขึ้นไม่แข็ง  มีวิตามิน B-5 ช่วยบำรุงเล็บ วิธีใช้  ใช้ด้านที่เป็นแปรงทาบนขอบเล็บบางๆ แล้วนวดเบาๆ ใช้ได้หลายครั้ง ปลายอีกด้านของแปรง จะบิดเพื่อดันน้ำมันออกมาได้  
  35.00฿ Add to cart
 • ออยล์บำรุงเล็บแบบปากกา กลิ่นลาเวนเดอร์

  น้ำมันบำรุงจมูกเล็บ แบบแท่งมีปลายพู่กันใช้งานง่าย ใช้ทาขอบเล็บบำรุงผิว ช่วยให้จมูกเล็บนุ่มขึ้นไม่แข็ง  มีวิตามิน B-5 ช่วยบำรุงเล็บ วิธีใช้  ใช้ด้านที่เป็นแปรงทาบนขอบเล็บบางๆ แล้วนวดเบาๆ ใช้ได้หลายครั้ง ปลายอีกด้านของแปรง จะบิดเพื่อดันน้ำมันออกมาได้
  35.00฿ Add to cart