ขนตาไหมญี่ปุ่นนุ่มพิเศษ

ขนตาขนไหมญี่ปุ่นนุ่มพิเศษ

เป็นขนตาที่นุ่มที่สุด สัมผัสเบาสบายตา

ความงอนระดับ C งอนเหมือนดัดขนตาถาวร

Showing all 5 results

Filters: