ฟอยล์ติดเล็บ

วิธีการทำ
– ทาสีเจลหรือสีทาเล็บธรรมดา (รอแห้งสนิท)

– ทากาวติดฟอยล์บางๆให้ทั่วทั้งเล็บ

– นำแผ่นฟอยล์ (เอาด้านหลังทับบนเล็บ) รีดให้ติดที่เล็บ

– ดึงแผ่นฟอยล์ออกทำได้หลายครั้ง เลือกสีตามที่ชอบ

– ทาท็อปเจล หรือท็อปโคท…. จบขึ้นตอน

Showing all 58 results

Filters: