เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าตามที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไว้ โปรดตรวจสอบดังนี้
สินค้าเป็นไปตามที่สั่ง ทั้งรุ่น สี และจำนวนหรือไม่
สินค้าและอุปกรณ์ครบชุดหรือไม่
สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่นการงัดแงะ รอยบุบ รอยร้าว รอยไหม้
ถ้าสินค้าไม่ครบตามที่ระบุ กรุณาแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่รับสินค้า)
หากสินค้าที่ทางร้านส่งไปผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดสเปก (ที่เป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ) ทางร้านรับประกันเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยท่านต้องส่งคืนสินค้าพร้อมกล่อง        และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย ค่าขนส่งทางบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ


รูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก เช่นประกัน 1 ปี/ 6 เดือน/ 3 เดือน (มีวอยซ์ประกันติดที่ตัวสินค้า ในสภาพสมบูรณ์)

2.การบริการซ่อม บริษัทฯจะให้บริการตรวจเช็คและบริการซ่อมสินค้าฟรี โดยสินค้าต้องมีวอยซ์รับประกันของทางบริษัทติดที่ตัวสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมหลอดไฟทุกชนิด เช่นหลอดไฟ LED, หลอดไฟยูวี จะรับประกัน 3 เดือน

3.การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ
3.1 บริษัทฯจะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ถูกต้อง หรือที่ชำรุดเสียหายจากความผิดพลาดจากการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนเองโดยไม่คิดมูลค่าของชิ้นส่วน และค่าบริการใดๆ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน ระยะเวลารับประกันสินค้า

4.ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและค่าบริการซ่อม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน หากสินค้าเกิดจากการชำรุดเสียหาย เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
4.1 กรณีวอยซ์รับประกัน มีการขีดฆ่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข
4.2 การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตาม “คู่มือการใช้งาน”
4.3 ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง
4.4 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การเคลื่อนย้าย ตกหล่น หรือขนส่ง ภายหลังจากการรับสินค้าแล้ว
4.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์บางชนิดกัดแทะ หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4.6 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
4.7 ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในสภาพแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ฯลฯ
4.8 สินค้าเป็นรอย สีถลอก บุบ หรือแตกภายหลังจากการใช้งาน
4.9 สินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติ การรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำสินค้าไปใช้ในเชิงพานิชย์ ให้เช่า เชิงอุตสาหกรรม หรือ          ผิดวัตถุประสงค์ในการในการออกแบบ


งานซ่อมสินค้านอกประกัน
บริษัทฯ รับประกันหลังการซ่อม 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน ถ้าสินค้ามีปัญหาอยู่ระหว่างระยะประกัน ด้วยอาการหรือสาเหตุเดิม บริษัทฯ จะยกเว้นค่าบริการและอะไหล่เฉพาะตัวเดิมเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ค่าบริการสินค้าซ่อมประกัน
1.ค่าบริการงานซ่อม ค่าบริการ 300 บาท (ค่าอะไหล่ คิดตามจริง ก่อนซ่อม ทางร้านจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง ถ้าลูกค้าไม่ต้องการซ่อม ไม่ต้องเสียค่าบริการ 300 บาท)
2.ค่าบริการงานซ่อมสินค้านอกสถานที่ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการ 1000 บาท/ครั้ง ต่างจังหวัดคำนวณตามระยะทาง (ค่าบริการ ไม่รวมค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามจริง)


เงื่อนไขสินค้าสั่งผลิต (เก้าอี้สปาเท้า,อ่างสปา,ฯลฯ)
1. สินค้าสั่งผลิตตามสเปกไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือรายละเอียดอื่นๆ หลังสั่งผลิตตามข้อตกลงแล้ว และต้องวางมัดจำ 50% จากจำนวนสินค้าที่สั่งจริง ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนวันส่งมอบ 1-2 วัน
2. ค่าติดตั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เก้าอี้สปา ชุด 1,500 บาท/อ่างสปาชุดละ 1000 บาท (ต่างจังหวัดคำนวณเพิ่มตามระยะทาง)
3.ในกรณีที่มีการติดตั้งเก้าอี้สปา อ่างสปา สถานที่ตั้งต้องพร้อม เช่นเดินท่อ + ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำ +ไฟ สามารถเทสระบบได้หลังติดตั้งเสร็จ ลูกค้าต้องส่งรูปการเดินท่อหน้างาน มาให้ทางร้าน เพื่อนัดจัดส่งและติดตั้งอีกครั้ง ทางไลน์ Line ID :@nailartthai ทางอีเมล Email :nailartthai@hotmail.com
4.สินค้าสั่งผลิตมาถึงเมืองไทย ทางเราจะเก็บรักษาสินค้าให้ภายใน 30 วันเท่านั้น (นับจากวันที่มีการแจ้งกับลูกค้า)หลังจากนั้น ทางลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าเก็บรักษาสินค้า (carrying cost) วันละ 1,000 บาท/1 ตารางเมตร และค่าเก็บรักษาสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระก่อนส่งมอบสินค้า


ขอขอบพระคุณ สำหรับความไว้วางใจ ในสินค้า
Nail Art Thai