603101

เทปสำหรับต่อขนตา โปรฯ 3 ม้วน

60.00฿

เทปสำหรับติด ต่อ ลิฟติ้ง ขนตา

รายละเอียด

เทปสำหรับติด ต่อ ลิฟติ้ง ขนตา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 30 g