603101

เทปสำหรับต่อขนตา โปรฯ 6 ม้วน

100.00฿

เทปสำหรับติด ต่อ ลิฟติ้ง ขนตา

รายละเอียด

เทปสำหรับติด ต่อ ลิฟติ้ง ขนตา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 30 g