Promotion – อุปกรณ์ทำเล็บ ทุกรายการ ลดราคาพิเศษ มีทุกเดือน

Promotion พิเศษสำหรับลูกค้า มีจัดทุกเดือน สินค้าลดราคาทุกรายการ สั่งซื้อสะดวกผ่านเว็ปไซต์ หรือ ผ่านทาง โซเชี่ยลมีเดีย โปรโมชั่น อุปกรณ์ทำเล็บ

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า รูปถ่าย หรือโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotions เครื่องอบสีเจล LED UV Sun2C
Promotion Gemesi Gel Colors
Promotion JK Gel Colors
Promotion AJ Gel Colors
Nail Gel Extension เจลต่อเล็บ
ขายส่ง สีทาเล็บ ยาทาเล็บ
จุดถอดเล็บไฮโซ

นิ้วปลอม โปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1