P001: พู่กัน

 

Kolinsky

 

พู่กันทำเล็บคุณภาพ Kolinsky ผลิตจากขนส่วนหางของตัวมิงค์

หรือ วีเซิล มีความสปริงตัวที่ดีกว่าขนแพะ ,ขนม้า,และขนกระรอก

ด้ามจับทำจากไม้แท้น้ำหนักพอดี ทำให้ควบคุมทิศทางใน

การสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างง่ายดาย

 

พู่กันปั้นดอก


 

พู่กันปั้น เบอร์ 4 
Code P020
- พู่กันปั้น

- เบอร์ 4 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี

- ราคาส่ง 180/ด้าม

 

พู่กันปั้น เบอร์ 3

Code P041
- พู่กันปั้น

- เบอร์ 3 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 180/ด้าม

 

พู่กันปั้น เบอร์ 2

Code P045

- พู่กันปั้น

- เบอร์ 2
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 150/ด้าม

 

พู่กันปั้น เบอร์ 1

Code P040
- พู่กันปั้น

- เบอร์ 1
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 150/ด้าม

 

สินค้าหมด

 

พู่กันปั้น เบอร์ 5

Code P043
- พู่กันปั้น

- เบอร์ 5                      สินค้าหมด
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 250/ด้าม

 

 

 

 


 พู่กันอะคริลิค

 

พู่กันต่อเล็บอะคริลิค เบอร์6  Code: P013

- พู่กันต่อเล็บอะคริลิค

- เบอร์ 6
- Kolinsky Germany
- ทำจากขนมิ้งอย่างดีี
- ราคาส่ง 250/ด้าม

 

พู่กันอะคริลิค #14   Code P021

- พู่กันอะคริลิค เบอร์ 14

- Kolingsky

- ราคา 480 บาท/ด้าม

 

พู่กันอะคริลิค Kolinsky #6    Code  P042

- พู่กันต่อเล็บอะคริลิค เบอร์ 6 

- Kolinsky Jenny

- ด้ามโลหะ

- ราคา 580 บาท/ด้าม

 

พู่กันต่อเล็บอะคริลิค #8   Code P049

- พู่กันต่อเล็บอะคริลิค

- เบอร์ 8
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคา 350 บาท/ด้าม                              

พู่กันอะคริลิคขนมิ้ง เบอร์ 10  Code P008

- พู่กันต่อเล็บอะคริลิค 

- เบอร์ 10 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 350/ด้าม                      

 

พู่กันอะคริลิคขนสัตว์ เบอร์ 12   Code P023

- พู่กันอะคริลิคขนสัตว์

- เบอร์ 12
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 450/ด้าม

 

พู่กันต่อเล็บอะคริลิค เบอร์ 7 Code P044

- พู่กันต่อเล็บอะคริลิค

- เบอร์ 7
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 350/ด้าม

 

พู่กันอะคริลิค Kolinsky #8   Code P051

- พู่กันอะคริลิค เบอร์ 8

- Kolingsky Jenny

- ด้ามโลหะ

- ราคา 690 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล


 

พู่กันแบนปลายมน #10   Code P014

- พู่กันแบนปลายมน-เจล

- เบอร์ 10
- Kolinsky Germany
- ด้ามเรซิ่น แข็งแรง ทนทาน
- ราคาส่ง 150/ด้าม

 

พู่กันแบนปลายมน #8   Code P022

- พู่กันแบนปลายมน-เจล

- เบอร์ 8 
- Kolinsky Germany
- ด้ามเรซิ่น แข็งแรง ทนทาน
- ราคาส่ง 135/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #12   Code P004

- พู่กันแบน-เจล เบอร์ 12

- Kolingsky Jenny

- ด้ามโลหะ สลักลวดลายอย่างประณีต

- ราคา 250 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #8   Code P006

- พู่กันแบน-เจล เบอร์ 8

- Kolingsky Jenny

- ด้ามโลหะ สลักลวดลายอย่างประณีต

- ราคา 190 บาท/ด้าม

 

ชุดพู่กันแบน   Code P011

-ชุดพู่กัน 5 ด้าม/แพ็ค

- มี 2 สี

- ราคา 220 บาท/แพ็ค

 

ชุดพู่กันแบน   Code P019

-ชุดพู่กัน 5 ด้าม/แพ็ค

- มี 2 สี

- ราคา 220 บาท/แพ็ค

 

พู่กันแบน-เจล เบอร์ 2  Code P034

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 2 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 120 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล เบอร์ 4   Code P036

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 4 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 150 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบนปลายมน #8   Code P003

- พู่กันแบนปลายมน-เจล

- เบอร์ 8 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 180/ด้าม

 

พู่กันแบนปลายมน #12   Code P009

- พู่กันแบนปลายมน-เจล

- เบอร์ 12
- Kolinsky Germany
- ด้ามเรซิ่น แข็งแรง ทนทาน
- ราคาส่ง 180/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #10   Code P005

- พู่กันแบน-เจล เบอร์ 10

- Kolingsky Jenny

- ด้ามโลหะ สลักลวดลายอย่างประณีต

- ราคา 220 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #6   Code P007

- พู่กันแบน-เจล เบอร์ 6

- Kolingsky Jenny

- ด้ามโลหะ สลักลวดลายอย่างประณีต

- ราคา 160 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #3   Code P031

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 3 

- ด้ามโลหะ แวววาว เงางาม

- ราคา 135 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล #5   Code P032

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 5

- ด้ามโลหะ แวววาว เงางาม

- ราคา 150 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล เบอร์ 3   Code P035

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 3 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 120 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล เบอร์ 5   Code P037

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 5 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 120 บาท/ด้าม

 

พู่กันแบน-เจล เบอร์ 7   Code P039

- พู่กันแบน-เจล

- เบอร์ 7 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 220 บาท/ด้าม

 
 

พู่กันเพ้นท์เล็บ


 

ชุดพู่กันเพ้นท์เล็บปลายแหลม    Code P001
- ชุดพู่กันเพ้นท์เล็บปลายแหลม 

- Nail brush kit nib

- ด้ามไม้แท้ ทำให้ทุกขั้นตอนกาทำเล็บเป็นเรื่องง่าย ๆ

- 1 ชุดมี 4 ด้าม 

- ประกอบด้วย พู่กันเพ็นท์ 3 เบอร์ - แปรงปัดฝุ่น 1 ด้าม
- ราคาส่ง 85 บาท/แพ็ค

 

พู่กันพัดด้ามเรซิ่น

Code P015

- ราคา 39 บาท/ด้าม

 

พู่กันเพ้นท์เล็บกลม เบอร์ 2   Code P028

- พู่กันเพ้นท์เล็บกลม

- เบอร์ 2 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 50 บาท/ด้าม

 

พู่กันเพ้นท์ แพ็ค 3 ด้าม

Code P047

- ราคา 95 บาท/แพ็ค

 

พู่กันเพ้นท์เล็บ 4 ชนิด   Code P033

- พู่กันเพ้นท์เล็บ 4 ชนิด
- 5 types of nail brushes
- แพ๊คละ 4 ชิ้น
- ด้ามพู่กัน อย่างดี
- ราคาส่ง 90 บาท/แพ็ค

 

ชุดพู่กันเพ้นท์เล็บ(แบน) Code P010

- แพ็คละ 5 ด้าม

- ราคา 110 บาท

 
แท่นวางพู่กันเรซิ่น   Code P050
- แท่นวางพู่กันเรซิ่นสวยหรู
- 10 ช่อง 
- ช่วยถนอมพู่กัน
- ราคา 150 บาท/ชิ้น

ชุดพู่กันทำเล็บ 3 ด้าม   Code P002

- ชุดพู่กันทำเล็บ 3 ด้าม

- Set brush nail 3 Shaft
- มีพู่กันกลม 2 ด้าม
- ด้ามพู่กัน อย่างดี
- ราคาส่ง 90 บาท/แพ็ค             

 

พู่กันเพ้นท์เล็บปลายแหลม 3 ขนาด   Code P012

- พู่กันเพ้นท์เล็บปลายแหลม 3   ขนาด

- 3 pointed nail brush size
- ด้ามพู่กัน อย่างดี 
- แพ๊คละ 3 ชิ้น
ราคาส่ง 80 บาท/แพ็ค              

 

พู่กันเพ้นท์เล็บ เบอร์ 0 "ขนมิ้ง"

Code P027

ราคา 50 บาท/ด้าม 

 

พู่กันเพ้นท์เล็บกลม เบอร์ 3   Code P029

- พู่กันเพ้นท์เล็บกลม

- เบอร์ 3 
- Kolinsky Germany
- ด้ามไม้แท้ ขนมิ้งอย่างดี
- ราคาส่ง 50 บาท/ด้าม

 
 

พู่กันเพ้นท์เล็บ 5 ด้าม   Code P046

- พู่กันเพ้นท์เล็บ 5 ด้าม 

- Set brush nail 5 Shaft
- ด้ามพู่กัน อย่างดี 
- สีชมพูสวยงาม 
- ราคาส่ง 100 บาท/แพ็ค

 

ชุดพู่กันเพ้นท์ 3 ด้าม  Code P052

-พู่กันเพ้นท์ 3ด้าม

-ด้ามพู่กันอย่างดี

-ราคา 90 /เเพ็ค          

 
 

ชุดพู่กันทำเล็บ 5 ด้าม  Code P053

-พู่กันเพ้นท์ 5ด้าม

-ด้ามพู่กันอย่างดี

-ราคา 95 /เเพ็ค

 

 

 
 

 

พู่กันสำหรับช่างมืออาชีพ....ราชาพู่กันขนมิ้ง พูู่้กันด้านล่างต่อไปนี้มีความพิเศษดังนี้

1.เป็นพู่กันนำเข้ามาใหม่คุณภาพดีที่สุด
2.ภายใต้เครื่องหมายการค้า Kolinsky แห่ง Germany
3.ด้ามไม้แท้จากเยอรมัน ให้น้ำหนักที่พอดีกับการใช้
4.แปรงขนพู่กันทำจากขนมิ้งอย่างดี
5.พู่กันแบนทำได้ทั้งเพ้นท์เล็บพู่กันแบนและต่อเล็ลเจลได้ในด้ามเดียวกัน

 

 

   

 

Nail Art Thai

รวมเรื่องเล็บไว้ในที่เดียว มีสินค้าเกี่ยวกับความงามของเล็บจำหน่าย เราจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพนท์เล็บ อุปกรณ์การต่อเล็บ เล็บปลอม และอีกมากมาย นอกจากนี้ เรายังเปิดคอร์สทำเล็บ และคอร์สเกี่ยวกับความงามด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ลูกค้าที่มีความสนใจได้ลงเรียนเพื่อดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพต่อไป

E-mail: haurmenthai@hotmail.com

Bookmark and Share
คุณศศินันท์ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5k
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(T) 02-219-1865-6(M) 089-767-3151 / 086-880-2455